แผนและผลการระบายน้ำจากอ่างเก็ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88้ำของกฟผ. ช่วงฤดูแล้ง ปี2561/62
โครงการชลประทาน รัล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88้ำจากเขื่อน แผนระบายน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี (2561/62) ปริมาณน้ำที่ระบาย (ล้านลบ.ม.)
ตั้งแต่เริ่มการส่งน้ำ ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2562
เหลือปริมาณน้ำต้องระบายตามแผน ปริมาณน้ำใช้งานได้ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2562 คาดการณ์น้ำใช้งานได้คงเหลือเมื่อสิ้นการระบายน้ำฤดูแล้ง ช่วงฤดูแล้ง
แผนเบื้องต้น แผนการระบายน้ำปรับปรุง แผนถึงปัจจุบัน ระบายน้ำจริง
(ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) มาก/น้อย กว่าแผน % ของแผน % ของแผนทั้งหมด (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.) (ล้านลบ.ม.)
เจ้าพระยา ภูมิพล 6,500 3,000 2,697 3,089 392 115% 103% 303 3,219 2,916 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
สิริกิติ์ 3,500 3,182 3,606 424 113% 103% 317 2,474 2,156
รวม 6,500 5,879 6,695 816 114% 103% 620 5,693 5,073
แม่กลอง ท่าทุ่งนา 5,700 3,135 1,626 1,373 -253 84% 44% 1,509 4,551 3,042 1 ม.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
วชิราลงกรณ 2,565 1,330 1,471 140 111% 57% 1,235 2,693 1,458
รวม 5,700 2,956 2,843 -113 96% 50% 2,744 7,244 4,500
หนองหวาย อุบลรัตน์ 1,200 189 144 111 -34 77% 59% 44 40 -4 1 พ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62
ลำโดมน้อย สิรินธร 195 203 189 221 32 117% 109% 14 63 50 8 ธ.ค. 61 - 12 เม.ย. 62
น้ำเชิญ จุฬาภรณ์ 39 22 19 24 4 122% 107% 3 42 39 20 ธ.ค. 61 - 24 เม.ย. 62
น้ำพรม ห้วยกุ่ม 48 33 24 32 8 133% 98% 8 12 - 20 ธ.ค. 61 - 17 เม.ย. 62
ปัตตานี บางลาง 623 835 12 33 20 262% 4% 822 811 -12 27 มี.ค.62 - 1 ต.ค. 62
- รัชชประภา 1,300 1,300 1,114 1,117 3 100% 86% 186 2,768 2,581 1 พ.ย. 61 - 30 เม.ย. 62
- น้ำพุง 40 40 31 29 -1 95% 74% 9 74 65 28 ธ.ค. 61 - 2 พ.ค. 62
**หมายเหตุ สีแดง คือเขื่อนที่หมดช่วงของการระบายน้ำฤดูแล้งแล้ว หรือ ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88ยังไม่อัพเดท


เลือกเขื่อนต่างๆ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ
เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนบางลาง เขื่อนรัชชประภา
เขื่อนน้ำพุง