ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88ปริมาณน้ำเก็บกัก

เขื่อน วันที่ เดือน


ณ วันที่ 03 เมษายน 2562
ปริมาตรน้ำ 7,019 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 52%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ 3,219 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้เฉลี่ย ณ วันเดียวกัน 3,906 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 29%
ปริมาตรน้ำใช้งานได้สูงสุด ณ วันเดียวกัน 7,885 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 59% ปี 2519
ปริมาตรน้ำใช้งานได้ต่ำสุด ณ วันเดียวกัน 520 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 4% ปี 2542