สถานการณ์น้ำในอ่างเก็ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88้ำ กฟผ.
02 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.

ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88ย้อนหลัง: วัน
เขื่อน ระดับเก็บกัก
02 เม.ษ. 2562
ปริมาณน้ำกักเก็บ
02 เม.ษ. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
02 เม.ษ. 2562
ปริมาณน้ำใช้งานได้
02 เม.ษ. 2561
น้ำใช้งานได้ปีนี้
เทียบกับปีก่อน
นำไหลเข้า-ระบาย
02 เม.ษ. 2562
น้ำไหลเข้าระบายสัปดาห์ก่อน
( 27 มี.ค. - 02 เม.ษ. 2562 )
ปริมาณน้ำเพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
รัล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88้ำได้อีก
(ม.รทก.) ล้าน ลบ.ม. % (ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % ของความจุ
ใช้งานได้
(ล้าน ลบ.ม.) % น้ำไหลเข้า
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำไหลเข้ารวม
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบายรวม
(ล้าน ลบ.ม.)
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
ภาคเหนือ
ภูมิพล 235.22 7,038 52 3,238 34 4,468 46 -1,230.09-27.53 0.00 15 10 111 -129.93 6,424
สิริกิติ์ 143.66 5,337 56 2,487 37 3,063 46 -576.13-18.81 4.38 17 25 134 -115.87 4,173
รวม 12,375 54 5,725 35 7,531 46 -1,806.22-23.98 4.38 32 36 246 -245.80 10,597
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์ 172.67 14,835 84 4,570 61 4,424 59 1463.29 1.78 19 18 136 -127.74 2,910
ท่าทุ่งนา 58.54 46 89 17 75 13 55 4.6336 16 18 120 121 -1.71 5.67
วชิราลงกรณ 145.93 5,732 65 2,720 47 2,456 42 26411 0.00 21 0.89 147 -163.83 3,128
รวม 20,613 77 7,307 55 6,893 52 4146.01 1.78 39 19 268 -293.28 6,044
ภาคอีสาน
อุบลรัตน์ 175.28 625 26 44 2.36 634 34 -590.64-93.12 2.12 1.00 12 8.25 -4.81 1,806
สิรินธร 137.59 898 46 67 5.89 339 30 -272.21-80.29 1.26 0.41 5.43 0.58 -12.38 1,068
จุฬาภรณ์ 748.90 79 48 42 33 77 61 -35.50-45.89 0.14 0.18 0.53 0.50 -0.12 85
ห้วยกุ่ม 308.72 13 65 12 62 6.13 33 5.5390 0.00 0.14 0.13 0.35 -0.34 7.05
น้ำพุง 279.36 83 50 74 48 78 49 -3.11-4.00 0.00 0.47 0.12 4.11 -4.83 82
รวม 1,699 36 238 7.26 1,134 35 -895.92-78.98 3.52 2.20 18 14 -22.48 3,048
ภาคใต้
รัชชประภา 85.93 4,128 73 2,777 65 2,756 64 210.76 6.27 10 25 67 -46.52 1,511
บางลาง 107.72 1,087 75 811 69 1,066 91 -255.21-23.94 2.76 3.99 12 28 -17.45 367
รวม 5,215 74 3,588 66 3,822 70 -234.31-6.13 9.03 14 37 95 -63.97 1,878
รวมทุกแห่ง 39,902 65 16,858 44 19,380 50 -2,522.32-13.01 19 88 110 623 -625.53 21,567กองจัดการทรัพยากรน้ำ
ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88
สำนักงานกลาง กฟผ. อาคาร ท.101 ชั้น 11 ห้อง 1105
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ล็อกอินเกมยิงปลา | ระดับรางวัล | มังกรทอง | เล่นเกมฟรี | แอพW88สอบถาม โทร. 02-436-0831